3. Ar planuojate užtikrinti asmenų aptarnavimą savivaldybės institucijose keturiomis kalbomis (lietuvių, lenkų, rusų ir anglų)?

Klausimas
255 peržiūrėjo 0

Atsakymai ( 18 )

 1. Atsakymo nepateikė, rinkiminėje programoje informacijos nėra.

 2. Atsakymo nepateikė, rinkiminėje programoje informacijos nėra.

 3. Komitetas kaip prioritetą mato tautiniu mažumų teisiu užtikrinimą, plačiau

 4. Taip, tai vienas iš mūsų prioritetų. Asmenys šiomis kalbomis galės į savivaldybę kreiptis ne tik žodžiu (kaip yra dabar), bet ir raštu. Taip pat skatinsime savivaldybės ir jai pavaldžių įstaigų darbuotojus su klientais, interesantais ir pacientais bendrauti jų gimtosiomis kalbomis.

 5. Mūsų nuomone, savivaldybė turi priimti migracijos keliamus iššūkius bei atsižvelgti į gyventojų poreikius. Paslaugos savivaldybės įstaigose turi būti teikiamos valstybine kalba, o ja nekalbantiems turi būti užtikrinama galimybė būti aptarnautiems ta kalba, kurią jie supranta – anglų, rusų, lenkų ar kita kalba, atsižvelgiant į tai, kaip keičiasi gyventojų tautinė sudėtis, t.y. koks poreikis kyla. Dirbdami miesto taryboje sieksime, kad savivaldybės institucijos būtų sudariusios sutartis su vertimų biurais ir maksimaliai patogiai aptarnautų gyventojus – žinoma, atsižvelgiant į savivaldybės pajėgumus patenkinti poreikį vidiniais resursais ar išorinėmis paslaugomis.

  Šiuo metu įžvelgiame problemą, jog ne visi norintieji turi sąlygas mokytis valstybinės kalbos. Manytume, jog galimybės lankyti lietuvių kalbos kursus nemokamai ar lengvatinėmis sąlygomis turėtų būti sudaromos savivaldybės pastangomis ir lėšomis.

 6. Neabejotinai. Šios kalbos yra dažniausios Vilniaus miesto savivaldybėje, todėl savaime suprantama, kad savivaldybė turėtų garantuoti galimybę šių tautinių bendrijų nariams gauti paslaugas jų gimtąją kalba.

 7. Atsakymo nepateikė, rinkiminėje programoje informacijos nėra.

 8. Atsakymo nepateikė, rinkiminėje programoje informacijos nėra.

 9. Iš programos:
  Skatinsime miesto daugiakultūriškumą – paslaugos bus prieinamos lietuvių, anglų, lenkųir rusų kalbomis

 10. Tokia galimybė bus užtikrinta be jokių išlygų, Vilnius yra pats daugiatautiškiausias Lietuvos miestas, kur gyvena 128 tautybių gyventojai. Tautinės mažumos Vilniuje sudaro beveik pusę gyventojų, jiems be jokios abejonės turi būti užtikrina galimybė kreiptis į savivaldybę savo gimtąja kalba.

 11. Lietuvos Konstitucija nustato, kad Lietuvoje lietuvių kalba yra valstybinė kalba, todėl visose tiek valstybinėse, tiek savivaldybių institucijose ji ir turi būti naudojama. Tačiau tuo pačiu metu turi būti sudarytos sąlygos žmonėms, kurie dėl vienų ar kitų priežasčių nemoka lietuviškai gauti visą jiems reikalingą informaciją

 12. Taip, užtikrinsime, kad teisinė pagalba tautinių bendrijų kalba būtų teikiama ne tik savivaldybėje, bet ir seniūnijose, arčiau gyventojų. Tiek savivaldybėje, tiek visose savivaldybei pavaldžiose įstaigose bus realizuojama teisė kreiptis raštu ir tautinės mažumos kalba.

 13. Iš programos:
  Vilnius – jungiantis visų tautybių ir kultūrų, daugiatautis ir daugiakultūris miestas. […] Tikimės Jūsų pasitikėjimo ir per šiuos savivaldos rinkimus ir pasisakome UŽ: švietimo ir kultūros sričių finansavimo didinimą ir prieinamumą, tautinių mažumų švietimo tinklo užtikrinimą, švietimo įstaigų plėtrą; […] bendruomenių aktyvumą ir įtraukimą į miesto bendrus sprendimus.

 14. Atsakymo nepateikė, rinkiminėje programoje informacijos nėra.

 15. Atsakymo nepateikė, rinkiminėje programoje informacijos nėra.

 16. Atsakymo nepateikė, rinkiminėje programoje informacijos nėra.

 17. Atsakymo nepateikė, rinkiminėje programoje informacijos nėra.

Palikite atsakymą